1. AZ ÁLTALÁNOS BÚTORÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA

1.1 A jelen bútorértékesítési feltételek kerülnek alkalmazásra minden, a Feketéné Kakuk Erika (a továbbiakban: Eladó) által bármely bútornak (a továbbá termék) bármely fél (a továbbiakban: Vevő) számára történő értékesítése esetén. Amennyiben a jelen szerződés és a bútorokkal kapcsolatban átadott bármely leírás, ismertető stb. tartalma között eltérés van, a jelen szerződés feltételei az irányadók.

1.2 Jelen szerződés tárgya a Feketéné Kakuk Erika által üzemeltetett onlinebutoraruhaz.hu webáruházban található minden bútor. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott bútor adatlapján található leírás tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget az Eladó nem vállal.

1.3 Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal az Eladó, de törekszik rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék, azonban a bútorok színében a különféle monitorok, tabletek és mobiltelefonok árnyalatbeli eltérést mutathatnak.

1.4 Az onlinebutoraruhaz.hu oldalon található összes termék új, és teljes körű garanciával rendelkezik, igazodva a magyar jogszabályokhoz és a gyártó szabályaihoz. A bútorok 1 év garanciával kerülnek forgalomba. Bizonyos termékeink ettől hosszabb garanciával rendelkezhetnek, ezekről a termékek adatlapján tájékoztatást adunk.

 1. MEGRENDELÉS, VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

2.1 A Vevő a bútort a www.onlinebutoraruhaz.hu weboldalon szereplő termék alapján (a továbbiakban: megrendelés) rendelheti meg. A weboldalon található bútor mellett feltüntetett ár a bútor bruttó ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban a házhoz szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós bútor esetén a weboldalon meghatározott ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt az Eladó a megrendelését követően visszaigazolja. A bútor végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került.

2.2 A megrendelt bútor vételárát és az esetleges szállítási költséget a választott fizetési módtól függően átutalásos fizetéskor előre, utánvétes fizetés esetén a csomag átvételekor készpénzben a szállító személynek kell megfizetni.

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDEJE:

3.1 Az onlinebutoraruhaz.hu oldalon megrendelt bútor áráért csak a megrendelés visszaigazolása után vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk.

 1. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1 A vevőt az eladó hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve – amennyiben a vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – jótállási jogok, melyeket számára a Ptk. szabályai, illetve bruttó 10.000 Ft-ot meghaladó bútorvásárlás esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) Korm. rendeletben foglaltak biztosítanak számára.

4.2 Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa az onlinebutoraruhaz.hu ügyfélszolgálatát. A vevő a szavatossági, illetve a jótállási igényét kizárólag a vásárláskor kapott eredeti, és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.

4.3 Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. -ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

- elsősorban kicseréljük;

- ha a cserére nincs módunk (Ami a bútoraink jelentős részére igaz, mivel megrendelésre készülnek), úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk;

- vagy a vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt bútorért kifizetett összeg visszatérítését.

4.4 Az eladó mentesül a vevő szerződésre való elállásra vagy megfelelő árcsökkentésre vonatkozó igényétől, ha a hibás dolgot megfelelő határidőn belül a vevő számára elfogadható módon a dolgot kijavítja, vagy a hiányzó dolgot pótolja.

4.5 Jelentéktelen hiba esetén, illetve más tipúsú bútorláb, foganytú esetén (ami változhat a katalógusképhez képest) nincs helye elállásnak, reklamációnak.

4.6 Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek Feketéné Kakuk Erikát terhelik.

4.7 A szavatosság, illetve a jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek arra vezethetők vissza, hogy

- a bútort nem rendeltetésszerűen használták, nem tartották be a bútor kezelési, használati, illetve karbantartási utasítását stb.;

- a bútort átalakították, megváltoztatták;

- valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás folytán tönkremegy;

- a vevő nem tett eleget kárenyhítési kötelezettségének.

4.8 A vevő – amennyiben a Ptk. vonatkozó rendelkezései alapján fogyasztónak minősül – szavatossági igényeit a teljesítéstől számított 2 éves elévülési határidőn belül érvényesítheti.  Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A jogosult kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

 

 1. Panaszkezelés menete

Tájékoztatnánk kedves Vásárlóinkat, hogy ha bármilyen problémája, észrevétele van a megvásárolt termékkel kapcsolatban írásban szíveskedjenek jelezni, képekkel alátámasztva a termékkel kapcsolatos problémáját, mivel a gyártók is kérik tőlünk a bútor hibájáról készült képeket. A levelekre maximum 5 munkanapon belül írásos választ küldünk vásárlóinknak. Megkérnénk minden panaszos vásárlónkat, hogy legyenek türelmesek ezekben az esetekben és ne írjanak vagy hívjanak naponta többször, mert ezzel nem halad előrébb az ügyük kivizsgálása. Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a méreteknél elfogadott eltérés 3%. Ha ezen felüli az eltérés, a reklamáció jogos. Amennyiben a fent említett 3%-on belüli az eltérés, a panasz jogtalan.

Recsegéssel kapcsolatos panaszok: Kérjük, amennyiben recsegést, kattogást tapasztalnak,  minden esetben győződjenek meg, hogy az ágy ténylegesen vízszintes helyzetben helyezkedik el. A recsegési hibák, akkor fordulnak elő, amikor az ágy egy kicsit meg van csavarodva. Ezek a talaj egyenetlenségéből adódnak. Mindenképpen javasoljuk az ágyak vízszintbe állítását, ha a láb állítható, akkor a lábak emelésével vagy süllyesztésével lehet vízszintbe állítani. Ha a lábak fixek, akkor a hagyományos módszer, karton papír vagy valamilyen kis gumi-vagy műanyag alátéttel.

Bútoraink csak részben csomagoltak, ezért kérjük Önöket, hogy átvételkor győződjenek meg a csomagoló fólia alatti részek sértetlenségéről. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy az átadás-átvétel után, a bútoron keletkező szakadások, horzsolások, törések, koszolódások, foltok nem garanciális hibák. Ilyen jellegű panaszt semmiképpen nem fogadunk el, főleg amikor kérik a házba szállítást, hisz itt az a lényeg, hogy összeszerelve kicsomagolva működőképes állapotban használatra készen adjuk át és veszik át, az ágyat. Nem lehet kifogás, hogy nem figyeltem, vagy hogy nem én voltam ott, hanem egy megbízottam. 

Panasz bejelentés előtt ezt vegyék figyelembe, és azt, hogy a panasz kivizsgálásának a kiszállási díja 8.000Ft , melyet kizárólag előre utalással tud fizetni. Az utalás beérkezte után az ügyfélszolgálatunkkal előre egyeztetett időpontban fognak a helyszínre kiérkezni kollégáink, akik megvizsgálják a bejelentést és ha a panasz jogos, a kiszállás díját nyugta ellenében visszafizetjük vagy számlájára visszautaljuk. Amennyiben a panasz jogos, kollégaink mindent megtesznek, hogy Ön minél hamarabb elégedetten használhassa a megvásárolt terméket. A panasz mindenképpen írásban, e-mail-ben kell beérkezzen. Amennyiben a panasz nem garanciális, úgy a 8.000 Ft-ot nem fizetjük vissza és ha igényli a javításra adunk egy árajánlatot. A saját maguk által okozott hibák garanciális problémának való feltüntetését gyakran egészítik ki különböző mondva csinált hibákkal, úgy feltüntetve mintha teljesen hibás terméket kaptak volna, ezért kérik ezeknek az elhárítását.  Az ilyen jellegű panaszokat( trükökket) is kivizsgáljuk, de már az elején látszik a szándék, ezért nem is fogjuk ingyenes kijavítani a hibákat. Minden hiba javítható, csak a legtöbb esetben helyben nem orvosolható, hanem csak a gyártó műhelyben lehet kijavítani, ami jelentős többletköltséggel járhat és nem mindegy, hogy ki a költségviselő. Nálunk minden esetben a költségeket a hiba okozójának kell viselni,  függetlenül, hogy az a vevő vagy az eladó.
Amennyiben nem kér beszállítást és összeszerelést, a hibás összeszerelésből és bevitelből fakadó károkért az eladó nem vállal felelősséget, ez nem minősül garanciális problémának.

 1. Garanciális javítás menete

Ha a termék hibája a helyszínen javítható, akkor kollégáink elvégzik a szükséges javítást. Ha a helyszínen nem javítható a hiba, akkor a terméket visszaszállítjuk javításra a gyártóhoz. Ezt követően visszaszállítjuk a vásárlónak. Ennek időtartama maximum 14 nap az el hozataltól számítva. Cserebútort nem tudunk adni a javításon lévő bútor helyett a javítás időtartamára. A bútorok jelentős része megrendelésre készül, így csak abban az esetben cseréljük ugyanolyan típusú bútorra, amennyiben a javítására nincs lehetőség a gyártónál sem.

 1. ELÁLLÁS JOGA

7.1 A 45/2014(II.26) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. Kézhezvételnek a bútor átvételének a napját értjük. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 munkanapon belül.

7.2 Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban, a vevő nevének feltüntetésével kell visszaküldeni Feketéné Kakuk Erika részére, 4400 Nyíregyháza, Kórház u. 3 szám alatti címre. A vevő a termék visszaküldésével kapcsolatos költségekre nem tarthat igényt, azaz a terméket saját költségén köteles visszaküldeni.

7.3 Amennyiben nem tudja visszaszállítani, kérheti cégünktől is a visszaszállítást. Ebben az esetben is a vásárlót terheli a visszaszállítás költsége, melynek díja 8 900 Ft. Abban az esetben is ez a tarifa, ha a terméket ingyenes kiszállítási akciónk keretében vásárolta meg.

7.4 Elállás esetén visszatérítjük a teljes vételárat (termék ára + szállítási költség, amennyiben az is volt). Amennyiben nem tudja visszaszállítani, kérheti cégünktől is a visszaszállítást. Ebben az esetben is a vásárlót terheli a visszaszállítás költsége, melynek díja 8 900 Ft. Abban az esetben is ez a tarifa, ha a terméket ingyenes kiszállítási akciónk keretében vásárolta meg. A vásárláskor kért rakodás (házba bevitel) és szerelés egyéb szolgáltatás, melynek költsége nem kerül visszatérítésre.

7.5 A kifizetett vételárat az elállást követő 14 napon belül visszatérítjük.

7.6 Az elállási jog gyakorlása miatt a bútor visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevő köteles viselni.

7.7 Az elállás joga nem gyakorolható olyan bútor értékesítése esetében:

- amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amely a fogyasztó utasítás alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

 1. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Feketéné Kakuk Erika nem felel a vis maior-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért    (pl.vírus által okozott kárért, szoftverhibából eredő kárért, internetes hálózat hibájából eredő kárért… stb.)

A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának online közzétételével lépnek hatályba. A vevőt a megrendelése felvételekor hatályos Általános szerződési Feltételek és Üzletszabályzat  rendelkezései kötik, kivéve azokat az új hatályba lépő Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat  rendelkezéseit,  amelyek összességében kedvezőbbek a vevőre nézve, amely esetben az új Szerződési Feltételek és Üzletszabályzat kedvezőbb rendelkezései irányadók a felek jogviszonyára.  Vevő minden leadott rendeléséhez az Általános Szerződési Feltételek elfogadása is kötelező. Az Általános Szerződési Feltételek  és az Üzletszabályzat  a vásárlókkal közöltnek tekintendők, az onlinebutoraruhaz.hu honlapján való  közzététel időpontjától. A vevő a megrendelés leadásával elfogadja a hatályos Szerződési feltételeket és Üzletszabályzatot is.  A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szerződési feltételek kizárólag magyarországi szállítási és számlázási címek esetén alkalmazandók. Magyarország területén kívüli szállítás lehetséges, de minden ilyen megrendelés esetén a megrendeléshez igazodó egyedi szerződési feltételek kerülnek meghatározásra, amelyeket a vevőnek a megrendeléskor a megrendelés sikerességéhez kifejezetten el kell fogadnia.

 1. FRANCIAÁGY SÚLYKORLÁTOK

Minden általunk forgalmazott franciaágyakra a következő súlykorlátok vonatkoznak a kiviteltől függően. Ezek be nem tartásából fakadó károkért az eladó nem vállal felelősséget, nem minősülnek garanciális problémának:

5cm szivacsos (közepesen kemény) teherbírás: 70-75 kg/fő
10cm szivacsos (kemény) teherbírás: 80-85 kg/fő
Ortopéd 12cm szivacsos (kemény) teherbírás: 90-100 kg/fő
Komfort rugós teherbírás (közepesen kemény): 75-80 kg/fő
Élkeretes, extra rugós (közepesen kemény) teherbírás: 90-95 kg/fő
Erős rugós (kemény) teherbírás: 100-110 kg/fő

 1. TELJESÍTÉS

7.1 Az Eladó akkor teljesítette a szerződést, amikor a bútort az előírásoknak és a megrendelésnek megfelelően a megadott szállítási címen azt átadásra előkészítette és erről a Vevőt igazolható módon értesítette. A szerződés mindenképpen teljesítettnek minősül, amennyiben a Vevő a bútort átvette.

 1. ADATVÉDELEM

8.1 Az Eladó tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi a vevők személyi adatait, a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak szerint – és harmadik személynek nem adja át. A vevő az adatkezeléséhez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatainak törlését. Az érintettek adatközléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 1. SZERZŐDÉSKÖTÉS

A szerződés a megrendelés véglegesítésével ráutaló magatartás.

A szerződést megrendelési számon iktatjuk és tartjuk számon.

A szerződés nyelve a magyar.

 1. ÉRVÉNYESSÉG

Jelen üzletszabályzat és általános szerződési feltételek – így a megrendelésre is vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag az onlinebutoraruhaz.hu interneten keresztül történő vásárlás (megrendelés) esetén érvényesek.

A vásárló s regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban és szerződésben foglalt valamennyi feltételt.

 1. ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Az onlinebutoraruhaz.hu elállási-felmondási nyilatkozatát innen töltheti le: Elállási nyilatkozat